Giá vàng
Vàng thế giới
Loại Mua Bán
SJC TPHCM 69,600 100 70,200
SJC Hà Nội 69,600 150 70,250 50
PNJ TPHCM 54,700 100 55,800 100
PNJ Hà Nội 54,700 100 55,800 100
AVPL/DOJI HCM lẻ 69,500 100 70,200 100
AVPL/DOJI HCM buôn 69,500 100 70,200 100
AVPL/DOJI HN lẻ 69,550 150 70,150 50
AVPL/DOJI HN buôn 69,550 150 70,150 50
SJC 1L, 10L 69,600 100 70,200
SJC 1C, 2C, 5P 69,600 100 70,230
SJC 5c 69,600 100 70,220
Thế giới 1,851 1 1,852 1

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 1 năm qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua