Giá vàng
Vàng thế giới
Loại Mua Bán
SJC TPHCM 57,550 58,200
SJC Hà Nội 57,550 58,200
PNJ TPHCM 51,150 52,250
PNJ Hà Nội 51,150 52,250
AVPL/DOJI HCM lẻ 57,600 58,200
AVPL/DOJI HCM buôn 57,600 58,200
AVPL/DOJI HN lẻ 57,400 58,100
AVPL/DOJI HN buôn 57,400 58,100
SJC 1L, 10L 57,550 58,250
SJC 1C, 2C, 5P 57,550 58,280
SJC 5c 57,550 58,270
Thế giới 1,792 1,793

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 1 năm qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua