Giá vàng
Vàng thế giới
Loại Mua Bán
SJC TPHCM 61,200 200 61,900 200
SJC Hà Nội 61,450 150 61,950 100
PNJ TPHCM 53,000 150 53,800 250
PNJ Hà Nội 52,800 50 53,600 50
AVPL/DOJI HCM lẻ 61,300 100 61,900 50
AVPL/DOJI HCM buôn 61,300 100 61,900 50
AVPL/DOJI HN lẻ 61,250 100 61,900 50
AVPL/DOJI HN buôn 61,250 100 61,900 50
SJC 1L, 10L 61,300 70 61,950 20
SJC 1C, 2C, 5P 61,300 70 61,980 20
SJC 5c 61,300 70 61,970 20
Thế giới 1,836 1,837

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 1 năm qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua