Giá vàng
Vàng thế giới
Loại Mua Bán
SJC TPHCM 56,500 100 57,200 100
SJC Hà Nội 56,500 100 57,200 100
PNJ TPHCM 51,250 50 52,650 50
PNJ Hà Nội 51,250 50 52,650 50
AVPL/DOJI HCM lẻ 56,800 57,550
AVPL/DOJI HCM buôn 56,800 57,550
AVPL/DOJI HN lẻ 56,500 200 57,900 200
AVPL/DOJI HN buôn 56,500 200 57,900 200
SJC 1L, 10L 56,500 100 57,200 100
SJC 1C, 2C, 5P 56,500 100 57,230 100
SJC 5c 56,500 100 57,220 100
Thế giới 1,795 6 1,796 6

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua

Giá vàng thế giới 1 năm qua

Giá vàng thế giới 30 ngày qua